"Hoolimine tuleb sõnast "hool", see on nagu pehme tuulehoog su põsel kui oled kurb või hea jahe tuul kui sul on palav. Või nagu lõkkesoojus jahedal ööl. Hoolimine on oskus ja tahe anda just siis ja just seda mida teine hetkel vajab."

Eakate Avahoolduskeskuse missioon on aidata Pärnu linnas vähenenud toi­me­tu­lekuvõimega eakal või aju­tiselt kõrvalabi vajaval täiskasvanud inimesel võimalikult pa­remini iseseisvalt talle harjumuspärases keskkonnas – kodus - toime tulla. Loome igakülgsed võimalused aktiivseks eluks ja tegusaks vananemiseks.

Eakate Avahoolduskeskuse visioon

  • Tagame abivajajatele järjepidevad, kliendikesksed, sihtgrupi vajadustest lähtuvad ning pikaajalist iseseisvat elu oma kodus võimaldavad teenused.
  • Arvestame asutuse ja teenuste arendamisel Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistiku põhimõtetega.
  • Loome mitmekesised ja sihtgruppide ootustele ning vajadustele vastavad võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks või oma huvialadega tegelemiseks.
  • Oleme asutus, kus töötavad motiveeritud ja kompetentsed, erialalist ettevalmistust omavad spetsialistid, kelle tegevus on väärtustatud ja tunnustatud nii linna, maakonna kui vabariigi tasandil.