Missioon

Eakate Avahoolduskeskuse missiooniks on aidata Pärnu linnas vä­he­ne­nud toi­me­tu­le­ku­võimega ja kõrvalabi vajaval täiskasvanud inimesel või­malikult pa­re­mini iseseisvalt talle harjumuspärases keskkonnas – kodus - toime tul­la, luua iga­külg­sed võimalused aktiivseks eluks ja tegusaks vananemiseks.

Viimased uudised